Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

PROMOTION VÀ QUẢNG CÁO: NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT

Marketing mix (Marketing hỗn hợp) ngụ ý là sự kết hợp của những yếu tố khác nhau giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng mua các sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp. Nó bao gồm sản phẩm (Product), giá cả (Price), địa điểm (Place) và Promotion (thúc đẩy tiêu dùng). Trong đó, khuyến […]